Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017 ALASCA. All rights reserved.  • Được tin bạn Đỗ Kiểm, hội viên của hội chúng ta và hiện ở Mandeville La, ngày 2-2-18
    vừa qua đã thoát khỏi một tai nạn lưu thông khá trầm trọng và đang điều trị tại nhà. Xin
    thân mến chúc bạn sớm bình phục và hy vọng sẽ được gập lại bạn trong kỳ sinh hoạt
    tới của hội. NTĐ

Thông Tin