Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017 ALASCA. All rights reserved.
 • 8/3/2018: Bạn Đinh Trọng Hiếu viết: Xin anh vui lòng cho gỡ hộ trong mục "Thông tin"
  của Quý Hội, mục tìm người nhà : rút cuộc bà chị họ tôi, trước làm luật sư ở Sài-gòn
  tên là Trương Hồng Thị Trinh (chứ không phải là "Lê Thị Lợi Trinh" , con gái bác đốc
  Lê Văn Khải, chị Trinh này là dược sĩ). Tôi đã tìm được địa chỉ của chị họ tôi và bắt
  được liên lạc. Dù sao chăng nữa, xin thành thực cám ơn anh và Quý Hội đã giúp đỡ tôi.
  Lỗi lầm về tên họ là do tôi làm, vì khi đi Pháp (năm 1960), thì anh họ tôi, Nguyễn Văn
  Sơn, chưa lập gia đình, sau này anh làm Tổng Giám đốc Cục Quân nhu Hậu cần của
  quân lực Cộng hòa
 • 2/8/2018: Tìm thân nhân: Bạn Đinh Trọng Hiếu, hiện ngụ tại Paris, Pháp
  muốn tìm thân nhân là Bà Lê Thị Lợi Trinh, vợ cùa cố Nguyễn Văn Sơn ̣< mất năm
  2016 > tại San José, USA. Bạn nào biết tin tức gì về Bà Trinh nói trên, xin liên lạc và
  cho tin website này (contact@alascaonline.org). Xin Cám ơn trước.


Thông Tin
Nếu quý ví muốn nhắn tin hay tìm bạn trên trang này
xin gửi email cho contact@alascaonline.org