Anh chị v cc bạn,

   Loạt video về Paris với dẫn giải tiếng Việt của GS Nguyễn Ngọc Triều hết sức l đầy đủ, chi tiết, tỉ mỉ, li cuốn khiến ti đặt dấu hỏi chng ta c cần phải đi Paris xem tận mắt nữa hay khng? Nếu c đi th liệu c đi được hết những nơi đ quay trong video?

Xem xong video, chng ta cũng thấy những than phiền như thiếu nh vệ sinh, cứt ch, mc ti v.v. l những chuyện "nhỏ nhặt". Những chuyện ny khng lm Paris bớt du khch đu.

 

Paris được chia lm 20 quận,sắp đặt thứ tự như hnh trn ốc, mỗi quận mỗi vẻ. Mời cc bạn thưởng thức một bộ phim, với ti thật l tuyệt vời. Bộ phim sẽ li cuốn bạn từ tập đầu đến tập cuối cng giọng đọc diễn dẫn thật m i r rang.

 

PARIS Phim 1 - Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 2 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 3 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 3 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 4 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 4 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 5 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 5 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 6 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ

PARIS PHIM 6 Thắng Cảnh, Kín Trúc, Lịch ̉ -- Đi Gìy Cũ