ALAS HỌP MẶT XUÂN QUÝ MÃO 2/10/2023
FINAL REPORT NHIỆM KỲ 2020-2022

Dưới đây là hình ảnh rất đẹp do anh chị Triều & Kim
Anh (merci bien) chụp trong buổi tiệc Xuân đầu năm
ngày 2/10/2023 và bài tưởng trình sinh hoạt trong
năm 2022 và bá
o cáo tài chánh nhiệm kỳ 3 năm 2020-
2022 của Hội ALAS do Chủ Tịch BS Nguyễn Duy Ái và
BCH
đảm trách.
Mùa Xuân vẫn còn tươi thắm với Hoa đào nở chậm,
mến chúc quý anh chị và gia đình một năm mới Quý
Mão Mạnh Khỏe, An Khang, Hạnh Phúc và mọi sự
như ý.
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2023 ALASCA. All rights reserved.