Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ

Sinh Hoạt
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2023 ALASCA. All rights reserved.
Họp Mặt: 17 Tháng 4, 2022
tại Nhà Hàng DIAMOND SEAFOOD PALACE 2
Garden Grove, CA 92840
Họp Mặt: 9 Tháng 9, 2022
tại Nhà Hàng SEAFOOD PARADISE
Westminster, CA 92683
Họp Mặt: 10 Tháng 2, 2023
tại NGỌC SƯƠNG RESTAURANT
Westminster, CA 92683
Họp Mặt: 16 Tháng 4, 2023
tại DIAMOND SEAFOOD PALACE 2
Garden Grove, CA 92840
HỘI ALAS CALI rất vui mừng nhận được Thư cám ơn và chúc
mừng của Chủ Tịch Vũ Đại Dương và Ban Chấp Hành ALAS
VIETNAM và bài thơ của ALAS Đỗ Kiểm (Cựu Đại Tá Hải
Quân) gửi về từ tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ nhân dịp Buổi
Họp Mặt Xuân Quý Mão ngày 16 tháng 4, 2023 tại California
của Hội ALAS CALI.  Thành thật cám ơn Chủ Tịch, Ban Chấp
Hành và đồng môn Hội ALAS VN và anh Đỗ Kiểm.

Sau đây là:
   
Lời Chúc và Bài Thơ TÌNH BẠN của thì sĩ Đỗ Kiểm
   Thư Cám Ơn và Chúc Mừng của BCH ALAS VIETNAM
Họp Mặt Mùa Hè 2023: 20 Tháng 8, 2023
tại NGỌC SƯƠNG RESTAURANT
Wesminster, CA 92683